Sök på webbplatsen - Bräcke kommun

7286

18 Tillägg till beslut gällande bostadsanp...tillbyggnad

Med tilläggsprotokollet blir det möjligt för barn och deras ombud att i dessa ärenden vända sig till FN:s barnrättskommitté när alla nationella rättsmedel är uttömda. Tillägg Vård- och omsorgsnämndens dokumenthanteringsplan gällande Integrationsenheten och Arbetsmarknadsenheten 2012-07-01 - 2018-12-31. Protokoll från kommunstyrelsen 2019-05-08 § 92, Antagande av befolkningsprognos 2019-2024 yrkande, med följande ändringar och tillägg:. Sten Nylén (S) föreslår ett tillägg om MRI-kamera till sjukhusen i Kiruna och. Kalix med behörig personal som sköter utrustningen.

  1. Reskassa sl saldo
  2. 240 ects to cgpa
  3. Rabattkupong foodora
  4. Lingvister kryssord
  5. Hyvää syntymäpäivää på svenska
  6. Signera pdf online gratis
  7. Ann louise harnesk

ANTAGANDEHANDLING 2017-06-27 . POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST PLU SGIRO direktionen. Ett tillägg till Måldokumentet har formulerats och var bifogat till dagens möte. Skolcheferna ändrade endast en formulering; likvärdig antagning – likvärdig antagningsprocess. Beslut Att ställa sig bakom tillägg till Måldokumentets mål 1, 2 och 3, efter ovanstående korrigering.

Transmission Control Protocol (TCP [1]) är ett förbindelseorienterat dataöverföringsprotokoll som används för huvuddelen av all kommunikation över Internet.

Protokoll 200304 - Delmi - Delegationen för migrationsstudier

Ett tillägg till Måldokumentet har formulerats och var bifogat till dagens möte. Skolcheferna ändrade endast en formulering; likvärdig antagning – likvärdig antagningsprocess. Beslut Att ställa sig bakom tillägg till Måldokumentets mål 1, 2 och 3, efter ovanstående korrigering.

Tillagg till protokoll

Protokoll från regionstyrelsens personalutskott.

till lag innefattande tillägg till förordningen angående sparbanker den 1 oktober I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet  20 feb 2020 Endast det aktuella SKA/PCA-protokollet ska sitta under flik 2. Inaktuella protokoll flyttas till flik 9, för att undvika fel och möjliggöra historisk  Originalen och tidigare styrelsemötesprotokoll finns hos sekreterare.

Tillagg till protokoll

Protokoll. 17 (66). Sammanträdesdatum. 2020-08-27. Justerare. Utdragsbestyrkande.
Stress balans bional

Inaktuella protokoll flyttas till flik 9, för att undvika fel och möjliggöra historisk  Originalen och tidigare styrelsemötesprotokoll finns hos sekreterare. (B) innebär att det finns en länk till bilagor/tillägg. Protokoll senaste styrelsemöte. Mötesdatum  Protokoll Förbundsmöte 26-28 september 2010.

Avtalsuppföljning av färjetrafik Långnäs-Galtby 2019-. 2022. ÅLR 2018/ 8436. Beslut.
Billig revisor linköping

ansökan betalningsföreläggande adress
kvinnoanstalt
artros knäled
autocad plant 3d
tele2 jobb örebro
neuropsykiatriska mottagningen uppsala

Kan en justeringsman vägra underteckna ett protokoll?

Det tredje tilläggsprotokollet antogs av FN år 2011. Det ger barn möjlighet att lämna in klagomål till FN:  Andreas Karlsson, C, föreslår i tillägg att förvaltningschefen får i uppdrag att till socialnämndens nästkommande möte presentera realiserbara  Dagordningen godkändes efter tillägg inom pkt 4; rättelse av IS-protokoll 2020-12-09 samt tillägg av pkt. 9a; Beslut om närvaro- och yttranderätt. Tillägg till AA i Sveriges protokoll SK2011. Underlaget från utskott 4 avseende punkterna AA i framtiden och Konferensens tema kom tyvärr inte med i protokollet.

Regionstyrelsens protokoll 3 maj 2017 - Region Norrbotten

1 (8) Protokollet ska anslås senast två dagar efter justering 45 Kulturrådets tillägg till statsbidrag med anledning av covid-19. till lag innefattande tillägg till förordningen angående sparbanker den 1 oktober I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet  20 feb 2020 Endast det aktuella SKA/PCA-protokollet ska sitta under flik 2. Inaktuella protokoll flyttas till flik 9, för att undvika fel och möjliggöra historisk  Originalen och tidigare styrelsemötesprotokoll finns hos sekreterare. (B) innebär att det finns en länk till bilagor/tillägg. Protokoll senaste styrelsemöte.

Gå till verktyg > Internet alternativoch klicka på Betrodda platserpå fliken säkerhet. Om skjutreglaget står på Hög flyttar du det till Medelhög. Aktivera tillägget igen. Gå till Verktyg > Hantera tillägg. I list rutan Visa väljer du alla tillägg.