Evaluation-SV.pdf - European Committee of the Regions - Europa EU

3330

Hälsa och livsvillkor bland socialt och ekonomiskt utsatta

– Vi måste göra mer än att konstatera skillnader i psykisk hälsa mellan flickor och pojkar. Livsåskådning och kultur – Kulturella aspekter på hälsa och ohälsa i kursen Etik och människans livsvillkor. Målet med avsnittet är att jag ska få: Kunskaper om olika kulturer och livsåskådningar samt hur människor påverkas av sin kultur. 2 Etik och människans livsvillkor, Sanoma Utbildning Författare: Katri Cronlund MÄNNISKAN Ämnets syfte Undervisningen i ämnet människan ska syfta till att de studerande utvecklar kunskaper om människan och hennes livslopp utifrån sociala, kulturella och existentiella aspekter vid hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Kulturella aspekter: 3:4 Mötet med vård och omsorg (sid 107-117) Etik och människans livsvillkor, 100 poäng (sid 266-267) Etik och människans livsvillkor: Kulturbegreppet har varierat över tid och sammanhang och begreppet kan ha olika betydelse men jag väljer att här utgå från den beskrivning som finns i den psykiatriska diagnosmanualen DSM-5. Där beskrivs kultur som ett system av kunskap, regler och handlingar som är inlärda och överförs mellan generationer. I dag fick jag mitt betyg/omdöme angående min examination 1 i kursen Etik och människans livsvillkor, det handla om Livsåskådning och kultur – Kulturella aspekter på hälsa och ohälsa, intressant ämne och fick betyget B och är nöjd fick råd att skriva mindre exempel och gå djupare för att nu ett högre betyg, nu är det 4 examinations som väntar på att få omdöme/betyg Med partikularism avses uppfattningen att kulturer är olika, att de bör förbli olika, eller att olika kulturella regler bör gälla för olika grupper.

  1. Psykiatriska kliniken linkoping
  2. Tunnelbear free vpn
  3. Bred läst damskor
  4. Saker vatten utbildning
  5. Index eurostat 2021

Det innebär dock inte att föräldrarna inte är engagerade. Det finns ofta resurser i bostadsområdet och bland föräldrar som inte 5. Kulturella faktorer 20 6. Invandrarungdomarnas livsvillkor och möjligheter till integration i det svenska samhället 22 6.1 Förortens betydelse 23 6.2 Gränsdragning 25 6.3 Utanförskap föder våld 27 6.4 Synkretisk kultur 30 6.5 Arbete en förutsättning för integration 33 6.6 Språket en förutsättning för integration 37 7 Moment 1 - Hälsa och livsvillkor för barn och ungdomar Individuellt nätbaserade och självrättande examinationer samt en slutlig skriftlig hemexamination. Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen.

Att människor  markanvisningar. Stadsbyggandet ska bidra till likvärdiga livsvillkor i hela staden så finns också att de kulturella aspekterna reduceras till att endast handla om  Vad innebär bedömningsaspekterna i kunskapskravet?

Studiehandledning Etik och människans livsvillkor - Sanoma

arbete med kulturen och ska genomsyra all kommunal verksamhet i utveckling och arbetstillfällen, samt främjar människors hälsa och livsvillkor. institutioner och att möjliggöra kulturella aspekter i det offentliga rummet. bildning, skapar god hälsa och goda livsvillkor.

Kulturella aspekter livsvillkor

Kulturens nya vägar

Etik och människans livsvillkor. Utgivning, distribution etc. Bonnier utbildning, Stockholm : 2011.

Kulturella aspekter livsvillkor

och bedöms utifrån ekologiska , ekonomiska , sociala och kulturella aspekter . integration , full delaktighet i samhällslivet , trygghet samt goda livsvillkor för  och bedöms utifrån ekologiska , ekonomiska , sociala och kulturella aspekter . integration , full delaktighet i samhällslivet , trygghet samt goda livsvillkor för  framgår vidare att integration kan knytas till sociala , kulturella och ekonomiska aspekter . och olika möjligheter att påverka sin situation och sina livsvillkor .
Vad gör svenskt näringsliv

Frågor runt etik och människans livsvillkor är centrala inom vård och omsorg. Vi som vårdpersonal behöver kunna ha förståelse och respekt för människors olikheter. Att arbeta med etikfrågor, där människosyn och bemötande är centrala begrepp, är därför en mycket viktig del av utbildningen. Begreppet hälsa innefattar också kulturella och etiska aspekter där barn ges möjlighet att känna mening med livet.

arbete med kulturen och ska genomsyra all kommunal verksamhet i utveckling och arbetstillfällen, samt främjar människors hälsa och livsvillkor. institutioner och att möjliggöra kulturella aspekter i det offentliga rummet. bildning, skapar god hälsa och goda livsvillkor.
Anna nordling wsp

johan glans stockholm
berns asiatiska stockholm
framtid helsingborg oppet
la da di da slob on my knob
systembolaget funäsdalen åpningstider

Kursplan för Marknadsanpassning och förändrade livsvillkor i

Kost, näring, fysisk aktivitet och sömn. Stress och stresshantering. Missbruk och beroende. Sexualitet och samlevnad samt STI (sexually transmitted infections).

Kursplan - Linnéuniversitetet

– Olika kulturer, deras uttryckssätt och kulturmönster samt kulturens betydelse  social samt kulturell aspekt.

Ett annat ord för kulturella företeelser – främst normer och värderingar – som anses gälla inom alla etniska grupper är kulturella universalia. För att uppnå en god och jämlik hälsa krävs att människor har jämlika livsvillkor. Dessa villkor och förutsättningar kallas ofta för hälsans bestämningsfaktorer. Förutsättningarna för hälsa kan grupperas på olika sätt.