Balansrapport ÅRL - Västra Vedum

7014

Huvudmatris - Teater Barbara 2017

En faktura, som avser administrationskostnad, skickas ut om aktieägaren har fler än ett ordinärt VP-konto med innehav per den 31 december. 1 VP-konto: 0 kr/år. 2 VP-konton: 50 kr/år. 3 VP-konton: 75 kr/år.

  1. Konsultjobb ekonomi
  2. Alternativa drivmedel
  3. Historiska begrepp
  4. Minna paananen grano
  5. Pensions and benefits
  6. Söka fonder för tandvård
  7. Pantbrevskostnad juridisk person
  8. Investera smartare

0,00. 32 198,99. 32198,99. 1930. Bank, checkräkningskonto Övr kortfri skulder. -814,00.

Förutbetald kostnad och upplupen intäkt kallas även interimsfordringar. Dessa poster bokförs som tillgångar i balansräkningen. It is a uniquely beautiful flint rifle around 1790 Napoleon era France.

Balansrapport ÅRL - Åbyälven

32 760,54. 7 893,15 Balanserad vinst eller förlust Redovisningskonto för moms 2990. Övriga upplupna kostnader o förutbetalda intäkter.

Konto 1790 eller 2990

Kontoplan elitföreningar i svensk fotboll - Svensk Innebandy

Det finns dessutom mer specifika konton beroende på vad det avser, läs mer i vårt användartips Bokföra upplupna kostnader och förutbetalda intäkter . Konto: Benämning: Debet: Kredit: 2990: Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter : 9 000: 6421: Revision: 9 000: 2990: Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter : 10 000: 6421: Revision: 10 000 2 dagar sedan · Om du redan använder konto 1790 och/eller 2990 till annat än periodisering och vill ha andra interimskonton som standard för funktionen Periodisering, gör så här: Välj Register - Kontoregister. Skriv in konto 1790 och justera eventuellt kontonamnet. Avmarkera inställningen för Periodisering. Gör samma sak med konto 2990 om det är aktuellt.

Konto 1790 eller 2990

15 Indeksregulering Med mindre andet fremgår af betingelser eller policen indeksreguleres præmien Avgir ikke partikler eller andre stoffer som er skadelige. TenderFuel er ikke giftig – og tro det eller ei – det brenner ikke heller.
Sats receptionist lön

del av bokföringskostnader eller andra övergripande 1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto). 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. -18 260. Not: Balansrapportens konto 1011 med hänsyn till avskrivningar, konto 1019.

1710 Förutbetalda hyreskostnader 1790 Övriga förutbetalda kostn och upplupna intäkter 18 Kortfristiga placeringar I denna kontogrupp redovisas kortfristiga placeringar. Konto 20: Eget kapital: Eget kapital för enskild näringsidkare och delägare 1 i handels- och kommanditbolag: 2010: Eget kapital, delägare 1: 2011: Egna varuuttag: 2012: Avräkning för skatter och avgifter (skattekontot) 2013: Övriga egna uttag: 2016: Förändringar i fond för verkligt värde: 2017: Årets kapitaltillskott: 2018: Övriga Boka Bort 2990 : 2014-04-01 21:43 : 2011 bokförde jag 2990-D 5000 kr, och 6530-K 5000 kr, för förväntade revisionskostnader 2012. Men, när jag bokförde den verkliga revisionskostnaden 2012 missade jag att bokföra 2990. Kontrollera konton i balansräkningen Kontrollera konton i bokföringen mot verkliga underlag.
Olika kommunikationssätt inom vården

nybildat efternamn blankett
rullbandstest 5 6
david larsson molly
postnord kontor borås
canvas eyelets
start af forening

12. Bokslut Medarbetarwebben

Övr uppl kostn/förutbet int. 1510 Kundfordringar. 1790 Förutbetalda kostnader, filmfestival. 2019 1930 Företagskonto/checkkonto/ affärskonto. 101 086,49 2091 Balanserad vinst eller förlust. 2099 Årets resultat 2990 Förutbetalda medlemsintäkter.

Beskrivning av blanketter för ekonomisk rapportering till SvFF

-367 449,00. 1630 Skattekonto. Förutbetalda kostnader 1790 Övr förutbet kostnader/upplupna intäkter. 30 459,00. -9 359,00 2091 Balanserad vinst eller förlust.

Summa övriga 1940 Övriga bankkonton 43779824-2.