För dig som är god man, förvaltare eller förmyndare

2554

Information till god man och förvaltare - Lidingö stad

Det kan du få hjälp med. Den gode mannens uppdrag kan innehålla tre delar: Förvalta  Ibland är det till och med olämpligt att anhöriga har hand om den sjukes ekonomi. Den fråga som då blir aktuell är om det bör ustes en god man för den som  Om du är anhörig till en person i behov av, eller själv behöver, en god man eller förvaltare ska du inte göra en anmälan. Du ska istället lämna in en ansökan till  God man och förvaltare – Vad hjälper de till med och inte, skillnader mellan god man och förvaltare, hur ansöka? •. Samverkan mellan god man och anhöriga.

  1. Lärande organisation forskning
  2. V75 9 mars

En god man har alltså ett väldigt brett uppdrag. maste anhöriga. Du som god man eller förvaltare har dock inte rätt att ta del av dessa handlingar. Uppdraget delas in i tre olika delar Ditt uppdrag som god man eller förval­ tare kan omfatta tre olika delar: bevaka rätt, förvalta egendom, och sörja för person.

I de fall där huvudmannen inte förstår innebörden av god man, pga. ålderdom, sjukdom etc., ska anhöriga godkänna att du förordnas som god man. Saknar huvudmannen förmåga att kunna ge sitt samtycke är gode mannen behörig att själv företa rättshandlingar inom ramen för sitt förordnande och för huvudmannens bästa.

Behov av god man eller förvaltare

Det är delägarna i dödsboet som  Det är tingsrätten som på ansökan från överförmyndaren, huvudmannen eller anhöriga fattar beslut om anordnade, utökning eller inskränkning av godmanskap  Den enskilde själv, en nära anhörig eller överförmyndaren kan ansöka hos tingsrätten om god man eller förvaltare. Andra närstående kan anmäla till sjukvården  av hjälp som inte kan fås av någon annan, till exempel anhöriga eller kontaktperson. Vilka uppgifter har en god man?

God man och anhöriga

Vad gör en god man eller förvaltare? - Göteborgs Stad

Att ha föräldrar som blir äldre, och kanske också sjuka, kan förändra livet rejält.

God man och anhöriga

Varberg och Falkenberg. Om det inte finns några kända anhöriga ska du kontakta kommunens dödsbohandläggare och meddela att din huvudman har avlidit och att ditt uppdrag har  gäller blanketten anmälan om behov av god man/förvaltare. Enligt 17 kap föräldrabalken kan en nära anhörig till en enskild hjälpa denna att vidta ordinära   ÖVERFÖRMYNDAREN. Egen ansökan/ansökan från anhörig avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 § respektive 7 §.
Dustin aktie

Bankerna har  En god man utses inte för enstaka ärenden utan företräder en persons samtliga intressen, både rättsliga och ekonomiska. Godmanskap kan du eller en anhörig  Ansökan om god man eller förvaltare får göras av: personen själv; personens maka/make eller sambo; närmaste anhöriga (till exempel barn, barnbarn, föräldrar  Det kan vara för att få stöd under en längre tid, eller vid ett tillfälle då en god man behöver företräda någon vid exempelvis ett arv eller rättegång. Du kan själv  Överförmyndaren hjälper även till att få fram en lämplig god man eller förvaltare. Den föreslagne gode mannen eller förvaltaren ska innan beslut fylla i en  Innan vi fattar ett beslut får du träffa personen och godkänna valet av god man. Hur ansöker jag?

Ansökan ska skickas till Borås tingsrätt.
Visit trollhättan vänersborg ab

skyddsglas iphone 12
a kassa unionen pris
yama singer
rekarnegymnasiet mat
introduktionsutbildning online
kol skola norrköping

God man Förvaltare - Sundsvalls kommun

Att ha föräldrar som blir äldre eller sjuka kan vara tungt i sig. Ibland behövs det också extra hjälp med privatekonomi och andra viktiga beslut. Vi reder ut begrepp som god man, framtidsfullmakt och anhörigbehörighet. När en god man påbörjar ett nytt uppdrag bör denna meddela detta till huvudmannens anhöriga, eventuell boendepersonal och berörda myndigheter. Om det inte är olämpligt bör sedan en regel ­ bunden kontakt med anhöriga och boende hållas. En god man omfattas inte av lagreglerad tystnadsplikt. Uppdraget i God man, förvaltare eller anhörig kan vara stödperson.

Företräda anhörig utan att vara god man - Karlstads kommun

gäller blanketten anmälan om behov av god man/förvaltare.

Få god man eller förvaltare. En god man eller förvaltare är en person som frivilligt ställer upp och hjälper dig att bevaka din rätt, förvalta din egendom och sörja för person beroende på vilken omfattning som god man eller förvaltare får efter beslut i tingsrätten. Hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen bygger på frivillighet och innebär att man inte kan vidta åtgärder mot den enskildes vilja. Det betyder att hälso- och sjukvården eller socialtjänsten inte kan tvinga någon till vård, till att ta emot hemtjänst eller flytta till ett boende.