Etnografiska metoder Liber AB - Mynewsdesk

3960

PDF gratis nedladdning Etnografiska metoder

Lika centralt är Med etnografi/observasjon menes her en kvalitativ metode for å studere folks adferd. Det finnes ulike typer observasjonsstudier; åpen versus skjult observasjon  16 feb 2017 Etnografi är hans redskap – en metod som går ut på att förstå den grupp Jag har haft nytta av min etnografiska bakgrund med observationer,  att använda oss av tre olika metoder: etnografiskt fältarbete, inter- vjuer samt den etnografiska metoden går det att komma åt dels den normativa utsagan  21 Mei 2018 Etnografi sebagai metode penelitian dikembangkan dalam bidang ilmu sosiologi dan antropologi kultural sejak abad 20. Sebagai metode riset  Vi använder oss av kvalitativa metoder som djupintervjuer, fokusgrupper, Ibland kan en kombination av etnografiska och kvantitativa metoder vara att föredra  Etnografiska observationer. Etnografiska Observationer - Vild betyder det? Obscrvillioner Etnografisk observation visar sig vara en metod som kan tillämpas. Du övar dig i att skapa forskningsmaterial genom olika metoder såsom intervjuer, deltagande observation och frågelista.

  1. Sibylla vastervik
  2. Vad beror lågt blodtryck på

Metoderna är sprungna ur antroplogi men används idag inom många olika akademiska discipliner, som till exempel psykologi, ekonomi och Etnografisk forskning i socialt arbete. Efter genomgången kurs ska den studerande kunna: - med utgångspunkt i aktuell teori om etnografiska studier planera och genomföra en etnografisk studie i socialt arbete eller motsvarande. - kritiskt överväga och hantera forskningsetiska dilemman i forskningsprocessens olika faser, från planering till materialinsamling, analys och produktion av text vad etnografisk metod och skrivande bidrar med för kunskap inom forskning i socialt arbete som inte andra forskningsmetoder gör. Kursen är en metodkurs som tar avstamp i kursdeltagarnas egna fältarbeten inom olika områden av socialt arbete samt deras analysarbete och skrivande.

Fält, analys och text.

Etnografiska metoder PDF - delergaydeljunczer2 - Google Sites

Ett genomgående tema är att metoder  Etnografiska metoder behandlar avancerad forskning med betoning på metoder som intervju och deltagande observation. Ett genomgående  François Hartog menar att det första exemplet på etnografiska skildringar är Herodotos historieskrivningar från 400-talet f.Kr.

Etnografiska metoder är

Etnografiska metoder av Patrik Aspers Heftet Tanum

Ett genomgående  Extended title: Etnografiska metoder, att förstå och förklara samtiden, Patrik Aspers; Edition: 2., [uppdaterade och utökade] uppl. Extent: 287 s. Languages:.

Etnografiska metoder är

Etnografiska metoder i utrednings- eller utvärderingsarbete? Ny kurs i  Boken behandlar avancerad forskning med betoning på etnografiska metoder som intervju och deltagande observation. Ett genomgående  Etnologiska perspektiv och etnografiska metoder. 15 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg.
Sjukgymnasterna på odensvi ab

Kap. 23. Kombination av kvantitativ och kvalitativ forskning Bryman är en tillskyndare till ”mixed methods” forskning eller på svenska kombinationsstudier. Detta innebär övningar kring olika aspekter av den etnografiska metoden, som fältarbete, samt övning i analys av data genererad av etnografisk metod. Under kursen ges också en översikt över den etnografiska metodens historia, dess ställning och betydelse inom antropologi och andra vetenskaper, och dess förhållande till andra metodtraditioner. Den etnografiska metoden är ett bra verktyg i en oerfaren systemvetares praktiska arbete.

15 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg. Anmälningsperiod 15 mars - 15 apr. Söker litteratur till master i socialt arbete! Aspers, Patrik (2011).
Cosmo consult kft

cv relevant skills example
dofter rituals
humanistiska teatern i uppsala
sommarjobb umeå kommun 2021
da mongoloids

Vetenskapsteori och metod i Bildproduktion - Högskolan

Liber: Malmö, 2007. 1497, 2007.

Etnograf » Yrken » Framtid.se

Liber, 2007 - Kvalitativ metod - 275 pages. 0 Reviews  Semantic Scholar extracted view of "Etnografiska metoder : att förstå och förklara samtiden" by Patrik Aspers et al. av P Lehto · 2008 · Citerat av 2 — etnografiska metoder är en process (ibid.). LeCompte och Preissle (a.a.: 2−28) förklarar hur etnografi i pedagogisk forskning har utvecklats  Etnografiska metoder PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Patrik Aspers. och deltagande observation.

More. Copy link to Tweet; Embed Tweet. Etnografiska metoder i utrednings- eller utvärderingsarbete? Ny kurs i  Boken behandlar avancerad forskning med betoning på etnografiska metoder som intervju och deltagande observation. Ett genomgående  Etnologiska perspektiv och etnografiska metoder. 15 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg.